Ochrana údajů GDPR


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povolujete společnosti Jen zdravě s.r.o., se sídlemPříkop 843/4, IČ: 05539310., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95942 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • ………….

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem provozu eshopu a prodeje zboží.Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 1 roku.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na jen.zdrave@seznam.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje správce

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru: PSoIT-Pavel Schauer, e-mail: schauer@psoit.sk, Brezová 723/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 40506975, DIČ: 1042066531
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.